De impact op het lichaam na een bevalling

Zwanger zijn, natuurlijk is dat een geweldige periode. Het is eigenlijk gewoon een wonder dat er op deze manier nieuw leven op de wereld gezet kan worden. Het kindje groeit in de buik van de vrouw en zodra het geboren is, is er dus een nieuw mensenleven op de wereld gezet.

Dit is 1 van de mooiste dingen die er is. Een zwangerschap kan voor de vrouw echter ook vervelende gevolgen hebben. De zwangerschap kan zichtbaar zijn op het lichaam. Als een vrouw bijvoorbeeld is bevallen van een tweeling of een drieling, dan kan dit zichtbaar zijn op het lichaam van de vrouw. De buik kan bijvoorbeeld slap geworden zijn, er is dan overtollig vel aanwezig op de buik.

Bevallen van een twee- of drieling

tweeling baby bevallingBij een tweeling of een drieling kan het zijn dat dit overtollige vel niet gemakkelijk meer kan herstellen. Een operatie kan dan worden overwogen om dit weer goed terug te zetten. Deze operatie heet ook wel de buikwandcorrectie. Het overtollige vel wordt in principe verwijderd van de buik. Soms zijn het vrouwen die pas bevallen zijn die gebruik maken van de ingreep, soms betreft het ook andere personen die niet bevallen zijn.

De ingreep wordt bijvoorbeeld ook ingezet bij mensen die extreem veel zijn afgevallen en nu nog steeds veel overtollig veel rond de buik hebben. In televisie programma’s zoals Obese komt dit bijvoorbeeld voor. In zo’n geval is het overigens voor de arts erg belangrijk dat iemand zeer toegewijd is aan het op gewicht blijven. Deze ingreep / operatie heeft dus in principe meerdere inzet mogelijkheden.

Ook borsten zijn soms gaan hangen

Alhoewel de buikwandcorrectie vaak de meest gewilde stap is voor vrouwen die bevallen zijn, kunnen ook de borsten wat zijn gaan hangen. Dit zijn allemaal dingen die bij het moeder worden horen. Vanuit de States is er dan ook een ingreep die zich richt op pas bevallen vrouwen door bepaalde ingrepen uit de plastische chirurgie te combineren. Dit heet ook wel de mommy makeover, waarbij naast de buikwandcorrectie ook een borstlift of een borstvergroting kan worden uitgevoerd.